Pondělí - Pátek05:30 - 22:30
Víkend (svátek)07:30 - 20:30

 

SIMPLY FITNESS ACADEMY, z.s.

 

klub přátel SIMPLY FITNESS

 

Účelem spolku je zajištění všestranného rozvoje osobnosti člověka, a to formou podpory,
organizace a propagace sportovních činností a služeb a pohybového rozvoje dětí a dospělých.

Smyslem a účelem založení a fungování spolku je především navázání na dlouholetou kulturní
a sportovní tradici v oblasti fitness, posilování a různých pohybových a sportovních aktivit a
v této dlouholeté tradici pokračovat a dál ji rozvíjet, včetně celkového rozvoje a zajištění néjen
fitness a pohybového, ale i sportovního, kulturního a dalšího využití členů spolku a dalších
obyvatel obce Ostrava a přilehlého okolí.

Členský roční poplatek

 

 • Aktivní klient 5 let a více
  0,-
 • Aktivní klient 0 - 5 let do 7.1.2024
  500,- platba v hotovosti, nebo kartou u podání přihlášky do spolku / následný rok 500,-
 • Nový klient od 8.1.2024
  1 500,- platba v hotovosti, nebo kartou u podání přihlášky do spolku / následný rok 500,-

Výhody členů spolku

 

 • Nákup služeb v cenách pro členy klubu
 • Vstup do tréninkové akademie v rámci členství
 • 50% sleva na diagnostiku / hodnocení pohybových vzorů
 • 50% sleva na účast na seminářích tréninkové akademie
 • 50% sleva na měření IN BODY
 • % slevy na vybrané zboží na fitness baru
 • Možnost rozdělení splátek u ročních časových permanentek
 • Možnost pozastavení platnosti permanentek (služební cesta, vážná nemoc atd.)
 • Tričko s vyšitým logem SIMPLY FITNESS

Nejčastějí dotazy ohledně poviností a práv členů spolku

 

 • Přidružený člen spolku má právo:
  a) účastnit se podle svých zájmů i možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku, b) podílet se na všech výhodách, které ze členství ve spolku vyplývají, c) být seznámen s výsledky hospodaření spolku, d) být volen do orgánů spolku za podmínek uvedených v těchto stanovách, e) užívat majetek, zařízení a prostor spolku
 • Povinnosti přidruženého člena spolku
  a) řádně platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s činností spolku, k jejichž úhradě bude člen zavázán na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti předsedou spolku b) šetřit, chránit a zvelebovat svěřený užívaný majetek spolku, účastnit se schůzí svolaných předsedou spolku, na které předseda spolku členy výslovně pozve, účastnit se schůzí svolaných valnou hromadou c) chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a řády d) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku, uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a etiky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku"

Členský ceník platný od 15.1. 2024