Pondělí - Čtvrtek6:00 - 21:30
Pátek6:00 - 20:00
Víkend (svátek)8:00 - 20:00

INFORMACE K OPĚTOVNÉMU OMEZENÍ PROVOZU

17. 7. 2020

Mimořádné opatření  č. 15/2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

nařizuje

Mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje

v provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů, tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

– omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin a členů domácnosti,

– provozovatel zajistí dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

– provozovatel zajistí provoz šaten a sprch ob jednu skříňku či sprchu,

– provozovatel zajistí dezinfekci rukou pro personál i klienty,

– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že i přes tyto opatření, se s Vámi u nás potkáme.
Za SIMPLY FITNESS
Pavel Bugaj

 

 

Od Pondělí 1. 6. se vracíme k běžné otevírací době.
Opět je možné plně využívat šatny a sprchy.

Zároveň je povoleno cvičit bez roušek, avšak stále dodržujeme odstup 2 metry.
Na místech jako je recepce a odkládací prostory, kde je vyšší kumulace klientů, roušky používáme.

Otevírací doba SIMPLY FITNESS
Pondělí                      6:00 –  21:30
Úterý                          6:00 – 21:30
Středa                        6:00 – 21:30
Čtvrtek                       6:00 – 21:30
Pátek                          6:00 – 20:00
Víkend (svátky)        8:00 – 20:00

Vzhledem k situaci, Vás touto cestou prosíme o dodržování následujících pravidel:

 

1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech.
Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu.
Chráníte tak sebe i své okolí.
2. Jsme moc rádi, že už můžete použít naše šatny a sprchy.
Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum.
Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.
3. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech jako je recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí.
Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.
4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.
5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.
6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky.
Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici.
Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry.
Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.
10. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že nastavená přísná hygienická opatření společně zvládneme. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků, kontaktujte náš personál. Jsme Vám plně k dispozici.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že i přes tyto opatření, se s Vámi u nás potkáme.
Za SIMPLY FITNESS
Pavel Bugaj
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.